หน้าแรก ประวัติคุณพ่อเจ้าอาวาส

คุณพ่อ เปาโล อันเด ไชยเผือก
เจ้าอาวาสวัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม

ประวัติคุณพ่อ


เกิดวันที่ 19 เมษายน 2511 (1968)
รับศีลบวช เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  1997
โอกาส 25 บ้านเณรใหญ่ แสงธรรม สามพราน นครปฐม
คติพจน์ รักและรับใช้

การงานและหน้าที่
1.    ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระผู้ไถ่เสาวภา องครักษ์ นครนายก 1997-2000
2.    ผู้อำนวยการเยาวชน สังฆมณฑลจันทบุรี
และรับผิดชอบหน่วยงานกองหน้าร่าเริง 2000-2005
3.    ศึกษาจิตตารมณ์โฟโคลาเร ประเทศฟิลิปปินส์  2005-2006
4.    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟิลิป-ยากอบ หัวไผ่ 2006-2010
5.    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล ,
ดูแลหน่วยงานผู้สูงอายุ ระดับสังฆมณฑลจันท์ และ
ดูแลรับผิดชอบ วัดนักบุญยอห์นอัครสาวก มะขาม 2010-2012
6.    เจ้าอาวาสวัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม 2012-ปัจจุบัน

ด้านการศึกษา
1.    จบปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
2.    จบปริญญาตรี สาขาเทววิทยา บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
3.    จบปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กรุงเทพฯ


สิ่งที่รับใช้เพื่อนพี่น้องได้
1.    วิทยากรสอนเทคนิคการนำเกมส์-เพลง นันทนาการ
2.    วิทยากรอบรมการเป็นพิธีกรและการพูดต่อหน้าชุมชน
3.    วิทยากรอบรมนักเรียนทุกระดับชั้น
4.    วิทยากรอบรมจริยธรรม คุณธรรม
5.    วิทยากรอบรมครูทั่วไป
6.    วิทยากรอบรมปัจฉิมนิเทศ
7.    โชว์มายากล
8.    พิธีกรในงานต่างๆ
9.    อบรมบุคคลทั่วไปตามสถานที่ต่างๆ